Tervise- ja ravitrajektoorid

Terviseandmete analüüsimisel on üheks fookuseks leida tervise ja ravimustreid. Ehk milliseid tervishoiuteenuseid milliste terviseprobleemide korral osutatakse ja millises järjekorras erinevaid dianostilisi teste või uuringuid tehakse ning milliseid ravimeid välja kirjutatakse. Selle alusel on võimalik hinnata ka ravijuhendite järgimist. Selleks, et saada paremat ülevaadet andmetes peituvatest trajektooridest, oleme arendanud mitmeid vabavaralisi R pakette.

Terviseandmete analüüs

Iga arstikülastuse ja terviseuuringuga talletatakse Eesti riiklikes andmekogudes hulga andmeid. Sellised pärielu andmeid sisaldavad andmekogud võimaldavad läbi viia erinevaid teadusuuringuid ja osaleda rahvusvahelistes koostööprojektides.. Meie töörühmal o pikajaline kogemus ja põhjalikud teadmised elektrooniliste terviseandmetega töötamisel.
Me oleme arendanud mitmeid meetodeid ja tööriistu, mis hõlbustavad terviseandmete analüüsi ja visualiseerimist. Mõnede näidetena võib välja tuua:

  • teksti anonümiseerimise tööriist
  • ravijuhu keskmise kulu arvutamise tööriist
  • erinevad faktieraldusmeetodid
Oma töös oleme analüüsinud erinevate valdkondade terviseandmeid, nagu näiteks COVID-19, inimese papilloomiviirus (HPV), ravimite kõrvalmõjud, emakakaelavähi ennetamine, krooniline neeruhaigus, jt. Oleme osalenud ka mitmetes rahvusvahelistes study-a-thlonidel, mille tulemused on avaldatud ka teadusartiklina.

Personaalmeditsiin

Meie uurimisgrupil on laialdane kogemus personaalmeditsiini suunalise tarkvara arendamise kogemus, Näiteks oleme loonud töövoo farmakogeneetiliseks testimiseks ja riikliku infrastruktuur personaalsete tervishoiuteenuste osutamiseks.

OMOP

Omame parimat OMOPi ekpersust piirkonnas ning juhime OHDSI Eesti võrgustikku. Oleme loonud taaskasutatava töövoo, mille abil saab Eesti terviseandmebaaside raviarvete, elektrooniliste terviseandmete ja retseptiravimite andmeid viia üle OMOP kujule. vt ka selleteemalist teadusartiklit. Tänu selle töövoo arendusele omame laialdast kogemust tervisesõnastike mäppimises, terviseandmete standardimises ja nende üleviimisel ühtsele andmemudelile, mis muudab Eesti terviseandmed rahvusvahelistes uuringutes kasutatavaks.
Loomulikult tagame andmete turvalisuse nii andmete säilitamise kui ka analüüsi protsessis. Kõik analüüsi tulemused esitatakse ainult üldistatud kujul. Ka rahvusvahelistes uuringutes osaledes edastatakse uuringupartneritele ainult analüüsi koondtulemused. Oma töös kasutame mitmeid OHDSI poolt loodud tööriistu. Näiteks ATLASt kohortide genereerimiseks.